Tag Archive for 好吃

長江大學“無助門”是怎麼一回事 | 好詞好句網

長江大學“無助門”是怎麼一回事? 下午兩點多鐘,在荊州市沙市區長江邊兩名十二三歲男溺水,當時十幾名大一學生見勢組成人梯下水救人,其中還有不會遊泳的和女同學,當第二個小孩快救上岸時,由於體力不支和暗流,人梯散了,九名大學生落水,頓時救喊聲一片,正好碰上冬泳隊幾名六十來歲的老人救起六名大學生,其他三名大學生溺水死亡,在溺水附近就有兩條魚船,船上還有人但沒一個人去救,消防隊是第一個到現場的,但說身上沒潛水衣等救援裝備就 More

像栩栩如生的詞語有哪些 | 好詞好句網

像栩栩如生的詞語有哪些? 面面相覷、目目相覷、脈脈相通、面面圓到、靡靡之聲 靡靡之音、靡靡之樂、念念不忘、呶呶不休、諾諾連聲 喏喏連聲、喃喃細語、念念有詞、裊裊餘音、喃喃自語 仆仆道途、仆仆風塵、翩翩風度、翩翩公子、仆仆亟拜 翩翩年少、翩翩起舞、翩翩少年、飄飄欲仙、切切此佈 區區此心、拳拳服膺、戚戚具爾、煢煢孑立、謙謙君子 切切私語、竊竊私議 More

急求一首古詩 | 好詞好句網

急求一首古詩 五言絕句 1.鹿柴 王維 空山不見人,但聞人語響。 返景入深林,復照青苔上。 2.竹裡館 王維 獨坐幽篁裡,彈琴復長嘯。 深林人不知,明月來相照。 3. 送別 王維 山中相送罷,日暮掩柴扉。 春草明年綠,王孫歸不歸 4. 相思More

有帶萍字的成語 | 好詞好句網

有帶萍字的成語 泛萍浮梗 浮動在水面的萍草和樹根。比喻蹤跡漂泊不定。 梗泛萍飄 比喻流離漂泊。 浪跡萍蹤 形容蹤跡漂泊不定,就象流水和浮萍一樣。 萍飄蓬轉 比喻遠離傢鄉,在外漂泊。 萍水相逢 浮萍隨水漂泊,聚散不定。比喻向來不認識的人偶然相遇。 萍蹤浪跡 象浮萍、波浪一般的無定。比喻到處漂泊,沒有固定的住所。 斷梗浮萍 比喻漂泊不定。 More

廣西壯族三月三詩歌 | 好詞好句網

廣西壯族三月三 詩歌 我愛這漫天翻飛的大風車 我愛這鴛鴦戲水的繡花鞋 我愛這古色古香的“藍靛色”我愛這情意綿綿的彩繡球 我愛這流光溢彩的三月河 更愛這滿山情深的三月歌 一首首“顛羅顛羅那”的神曲 一曲曲“哎依呀” 的美妙旋律 似乎看到歌仙劉三姐擺設的擂臺歌圩 攪亂了王母娘娘蟠桃會的盛況 陶醉了成千上萬遠道 More

躲-藏-躲躲藏藏這樣的詞語 | 好詞好句網

躲-藏-躲躲藏藏這樣的詞語 開開心心 完完整整 躲和藏是不是相近詞 不是 躲躲藏藏相近的詞語 東躲西藏 [dōng duǒ xī cáng] [釋義] 形容為了逃避災禍而到處躲藏。 躲的相近詞 躲的相近詞: 藏 部首:艸 五筆:ADNT 筆畫:17 cáng< More

繁花盛開的春天的詩句 | 好詞好句網

繁花盛開的春天的詩句 百葉雙桃晚更紅,窺窗映竹見玲瓏。唐 韓愈《題百葉桃花》 草色青青柳色黃, 桃花歷亂李花香。 (賈至《春思》) 草色青青柳色黃,桃花歷亂李花香。唐 賈至 《春思三首》 城邊流水桃花過,窗外春風杜若香 唐劉禹錫《寄朗州溫右吏曹長》 顛狂柳絮隨風舞,輕薄桃花逐水流。唐 杜甫《絕句漫興九首》 短短桃花臨水岸。輕輕柳絮點人依。唐 杜甫《十二 More

帶浮的成語有哪些成語 | 好詞好句網

帶浮的成語有哪些成語 弓影浮杯 浮而不實 掠影浮光 沉浮俯仰 沉李浮瓜 粗心浮氣 泛萍浮梗 浮瓜沉李 浮光掠影 浮傢泛宅 浮名虛譽 浮文巧語 浮想聯翩 浮語虛辭 浮雲富貴 浮蹤浪跡 浮雲蔽日 浮雲朝露 浮一大白 浮白載筆 浮花浪蕊 浮聲切響 富貴浮雲 浮生若夢 人浮於事 隨俗浮沉 心浮氣躁 心粗氣浮 與世沉浮 載沉載浮 飛揚浮躁 More

用探險造句 | 好詞好句網

用探險造句 探險,是細心者的考驗,隻有不斷努力,才能走向成功。 今天,爸爸要和別的叔叔去探險. 拾怎麼組詞 “拾”的組詞有:拾物、拾零、拾青、撮拾、蹈拾、拾括、摭拾、綴拾、拾發、收拾、探拾、拾弄、拾紫、拾翠、拾級、拾翻、拾掇、拾地芥、拾翠人、拾青紫、拾唾餘、拾音器、不拾遺、拾遺記、拾牙慧、拾菜娘、拾漏子、拾翠羽、拾餘唾、拾人涕唾、拾零打短、仰拾俯取、引針拾芥、 More

驗血成陰性是什麼 | 好詞好句網

驗血成陰性是什麼 在醫學上,陰性表示身體沒有相關的病毒,陽性表示有相關部位的病毒,比如乙肝,驗血是陰性就表示沒有乙肝病毒,陽性則是有! 驗血陰性是什麼意思 和試驗樣本有反應就是陽性,表明不正常。 陰性就是和試驗樣本不反應,是正常的情況。 香港驗血男女,陰性是屬於男孩還是女孩 陰性就是沒有Y染色體,女孩的意思,我身邊一個人也去過,流程很簡單,很多父 More