Tag Archive for 西紅柿

用“沒有……..沒有…. | 好詞好句網

用“沒有……..沒有…….但可以有……..”來造句 沒有城市裡的高樓大廈,沒有城市裡的世錦繁華,但可以有鄉村的田園氣息。 用沒有沒有也沒有來造句 100分 1、沒有成蔭的綠樹,沒有嘩啦的雨露,也沒有知了的鳴叫,春天有的隻是草長鶯飛的一縷縷希望。 2、假期中的校園顯得格外安靜,沒有了往日的人來人往,沒有往日同學們的嬉戲,也沒有往日那些朗朗入耳的讀書聲。 More

憤慨和獰笑怎麼造句 | 好詞好句網

憤慨和獰笑怎麼造句 他們對外人擅自幹預他們的事務非常憤慨,但是外人卻獰笑著。 這一決定激起了婦女和人權組織的強烈憤慨。 那匪徒齜牙咧嘴地獰笑. www.share4tw.com 憤慨和獰笑怎麼造句 More

形容心寒的詩句 | 好詞好句網

形容心寒的詩句 武陵春 (李清照) 風住塵香花已盡, 日晚倦梳頭。 物是人非事事休, 欲語淚先流。 聞說雙溪春尚好, 也擬泛輕舟。 隻恐雙溪舴艋舟, 載不動、許多愁。 聲聲慢 (李清照) 尋尋覓覓, 冷冷清清, 淒淒慘慘戚戚。 乍暖還 More

描寫蟋蟀的詩句有哪些 | 好詞好句網

描寫蟋蟀的詩句有哪些 《蟋蟀詩》 年代: 唐 作者: 羅隱 頑颸斃芳,吹愁夕長。屑戍有動,歌離吊夢。 如訴如言,緒引虛寬。周隙伺榻,繁咽夤緣。 范睡蟬老,冠峨緌好。不冠不緌,爾奚以悲。 蚊蚋有毒,食人肌肉。蒼蠅多端,黑白偷安。 爾也出處,物兮莫累。壞舍啼衰,虛堂泣曙。 勿徇喧嘩,鼠豈無牙。勿學萋菲,垣亦有耳。 危條槁 More

帶有畏的四字成語有哪些 | 好詞好句網

帶有畏的四字成語有哪些 帶有畏的四字成語有哪些 : 畏葸不前、 畏首畏尾、 後生可畏、 人言可畏、 無所畏懼、 畏強欺弱、 逡巡畏縮、 畏威懷德、 民不畏死、 不畏強暴、 畏影而走、 諱兵畏刑、 望而生畏、 嚴師畏友、 畏強凌弱、More

用洛陽紙貴造句40分 | 好詞好句網

用 洛陽紙貴 造句 40分 1.他的詩集一出,就廣為流傳,人們嘖嘖稱贊,償相傳抄,大有洛陽紙貴之勢。 2.晉代的文學傢左思以其《三都賦》而致洛陽紙貴,為自己留下了千古美談。 洛陽紙貴有什麼造句 * 王教授的作品出版後,風行一時,真有洛陽紙貴的勢頭。 * 這些作品也許都曾洛陽紙貴過,但平心而論並非最好。 * 這本書走 More

馳字開頭的成語大全 | 好詞好句網

馳字開頭的成語大全 馳名中外、 馳高鶩遠、 馳馬試劍、 馳風騁雨、 馳魂宕魄、 馳志伊吾、 馳騁疆場、 馳聲走譽、 馳名天下 以“馳”字開頭的成語有哪些? 馳名中外、馳高鶩遠、馳馬試劍、馳聲走譽、馳魂宕魄 以“馳”字開頭的成語介紹如下: 1、馳名中外More

有關茫然的四字成語 | 好詞好句網

有關茫然的四字成語 茫然若失 máng rán ruò shī 【解釋】茫然:失意的樣子;若失:好像失去了東西。形容精神不集中,恍惚,若有所失的樣子。 【出處】先秦·孟軻《孟子·滕文公上》:“徐子以告夷子,夷子撫然為間曰:‘命之矣。’集註:‘撫然茫然自失之貌。’” 【結構】偏正式 【用法】一般用來形容人的心情、神情。一般用作定語、賓語。 【正 More

什麼樣的人適合中醫,從八字等方面來看 | 好詞好句網

什麼樣的人適合中醫,從八字等方面來看。一定得命裡帶天醫星嗎? 網站免費算命,搜索中華命理風水網,開運神傢聚善堂,姻緣事業財運 想算命的朋友百度“”八字。中醫與人生” 功德無量阿彌陀佛 念阿彌陀佛的人,不算命!生西方,即是最好命! 信佛修行的人不算命,覺了昨非,懺悔業障,步步小心,念念謹慎,知吃苦是了苦,亨福是消福,知因果,畏因果。從此安心受苦,知足常樂。修行正法,調伏自心, More

形容人品好的成語 | 好詞好句網

形容人品好的成語 冰魂雪魄 不同流俗 高風亮節 高節清風 高情遠致 高人雅士 高山仰止 厚德載物 黃花晚節 寒花晚節 懷瑾握瑜 敬老尊賢 積善成德 敬賢禮士 麟鳳龜龍 澧蘭沅芷 蘭心蕙性 蘭芝常生 涅而不緇 一視同仁 一清二白 大義滅親 大公無私 義無反顧 正氣凜然 正直無私 執法如山 剛正不阿 冰清玉潔 克己奉公 嚴於律己 兩袖清風 忍辱負重 奉公守法 表裡如一 More